Dự án tiêu biểu

Nhà máy Kinyosha Vietnam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinyosha Vietnam Tên dự án: Nhà máy Kinyosha Vietnam

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

Keangnam Landmark 72 Hanoi

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

CJ Vina Agriculture

HAD thiết kế sản xuất và lắp đặt thang máng cáp điện

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

Nhà máy Miwon Farmsco Vina

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

Tủ bảng điện động lực

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

Nhà máy Hyundai Aluminum Vina

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết

Trạm biến áp

Hà An Định

19 Tháng Giêng 2021 Chi tiết